Billedet på sidehoved
  • Søndersøskolen

Søndersøskolens målsætning

På Søndersøskolen er vi optaget af, at skolens elever glædes ved læring, og at vi således sender alle elever af sted fra skolen med masser af livskompetence.

Hvad denne livskompetence omfatter kan du læse mere om i skolens målsætning HER

Søndersøskolens værdigrundlag

Søndersøskolens værdigrundlag er baseret på vores værdiregelsæt, trivselspolitik, antimobbestrategi og skolens ordensregler.

Læs værdigregelsæt HER 
Læs trivselspolitikken HER
Læs antimobbestrategien HER

Læs skolens ordensregler HER

Søndersøskolens fire fokusområder

I forbindelse med skolereformens implementering på Søndersøskolen valgte vi stærkt fokus på disse fire områder: Evidens - Klasseledelse - Læringsmål - Lærer/pædagog-samarbejdet, ud fra den betragtning, at udvikling af disse fire områder tilsammen vil være med til at højne elevernes faglige og sociale trivsel.

Søndersøskolens traditioner

På Søndersøskolen går traditioner og fornyelse hånd i hånd. Vi har en stribe traditioner i årets løb, som er med til at støtte oplevelser og fællesskab på skolen.

Læs mere i "Velkommen i skole" HER