Billedet på sidehoved
  • Søndersøskolen

Skolebestyrelsens arbejdsopgaver

Skolebestyrelsen har en stor indflydelse på skolens virksomhed gennem de mål og principper, den beslutter. I samarbejde med skolens ansatte er det skolebestyrelsens fornemmeste opgave at medvirke til, at skolens miljø og rammer virker stimulerende, understøtter undervisningen og det daglige liv på skolen.

Se skolebestyrelsens principper HER

Se skolebestyrelsens årsberetning HER

Skolebestyrelsens sammensætning

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder-repræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Herudover deltager 2 skoleledere i møderne. Forældre til elever i specialskolen sikres mindst 1 forældrevalgt repræsentant i skolebestyrelsen. 
Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende personer. 

Se Søndersøskolens skolebestyrelse HER

Skolebestyrelsesmøder

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed gennem månedtlige møder. Alle medlemmer af en skolebestyrelse har stemmeret - også medarbejdere og elever - uanset antallet af forældrevalgte i bestyrelsen.

De til bestyrelsen henlagte kompetencer er altså knyttet til møder afholdt i overensstemmelse med den fastsatte forretningsorden.

Læs skolebestyrelsens referater HER