Billedet på sidehoved
  • Søndersøskolen

Principper for skole/hjem-samarbejdet

Skole/hjem-samarbejdet er på Søndersøskolen kendetegnet ved en åben, tillidsfuld dialog mellem klassens elever, forældre og skolen til fremme af forståelse for fælles ansvarlighed overfor skolens formål og virke.

Princip for skolens information- og kommunikationspolitik HER

Princip for skole/hjem-samarbejdet HER

Pixi-udgave for skole/hjem-samarbejdet HER

 

Elevplaner

På Søndersøskolen udarbejdes en gang årligt elevplaner til alle elever. Det sker i dialog mellem eleven, forældre og skolen. 

Søndersøskolen følger Undervisningsministeriets rammer for, hvilke fag der fokuseres på forskellige årgange.

Rammer/Princip for elevplaner ligger HER

Kontaktforældre-ordningen

På det første forældremøde i skoleåret vælges mindst to kontaktforældre i hver klasse blandt de fremmødte forældre.

Et godt samspil mellem kontaktforældre, skolebestyrelsen og skolen gavner og støtter samarbejdet og dermed elevernes læring.

Kontaktforældreordningen ligger HER