Billedet på sidehoved
  • Søndersøskolen

Furesø kommunes skoler

Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler, en 10. klasseskole og ADHD- og autismecenter:

Hareskov Skole              Ll. Værløse Skole             Syvstjerneskolen

Lyngholmskolen             Solvangskolen                 Stavnsholtskolen

Egeskolen (10. klasse)   Furesø ADHD- og Autismecenter

Styrelsesvedtægter for skolerne i Furesø Kommune

Styrelsesvedtægterne fortæller om rammerne omkring skolevæsenet i Furesø Kommune.

Læs styrelsesvedtægterne HER

Skolepolitiske mål

Visionen for skolevæsenet er, at "Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære, udfra deres individuelle forudsætninger og som del af sociale fællesskaber"

Læs Furesø Kommunes Børn- og Ungepolitik HER

Kommunens tilbud om befordring til og fra skole

Nedenstående information om befordring gælder kun for elever i skoledistriktet og skolens basisbørn. Elever kan få buskort, hvis de har mere end følgende afstand til skolen: 

0.-3. kl.: 2,5 km
4.-6. kl.: 6 km
7.-9. kl.: 7 km