Billedet på sidehoved
  • Søndersøskolen

Grundoplysninger

Søndersøskolen, Kirke Værløsevej 50, 3500 Kirke Værløse

Tlf. 72 35 74 00, CVR-nr.: 29 18 83 27

E-mail: [email protected]
Web: http://www.soendersoe-vaerloese.dk

 

Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 01-08-2017:  942 elever
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes HER